Laatste nieuws!

Laatste nieuws!

GÉÉN EVENEMENTENTERREIN AAN DE HALSEWEG 36 IN ZELHEM.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft unaniem tégen dit plan gestemd! Wat een fantastisch resultaat!

Kijk voor meer informatie over de raadsvergadering van 26 september j.l. onder ‘nieuwsberichten’.

De strijd tegen het evenemententerrein:

Een grote groep verontruste omwonenden en belanghebbenden is tegen de vestiging van een grootschalig evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem. Om dit tegen te houden is onlangs de Stichting TEH36 opgericht (Tegen Evenemententerrein Halseweg 36).

Al sinds 2012 is de initiatiefnemer van dit evenemententerrein, Stichting Noabers Bronckhorst, waarvan het bestuur wordt gevormd door dezelfde directieleden als Globe Security te Zelhem, bezig goedkeuring te krijgen. 

Dit gedeelte van Zelhem kent al een grote druk qua verkeer en geluid, omdat er al veel meer activiteiten zijn. Nog meer overlast is de bekende druppel voor de omwonenden. Hier wordt het belang van velen geschaad door het financiële belang van één.

Hoewel de initiatiefnemer onlangs nog in een interview in De Gelderlander stelde dat het hem niet om geld te doen is, kan niemand een plausibele verklaring bedenken, waarom hij anders 4 evenementen met ieder 4000 bezoekers wil organiseren op het perceel weiland dat strak naast zijn woonhuis ligt.

De gemeente speelt in deze ook een rol. Je kunt de ondernemer wellicht niet kwalijk nemen dat hij geld wil verdienen. De gemeente Bronckhorst stelt al te willen handelen in de geest van de nieuwe Omgevingswet, wat inhoudt: tijdige afstemming met omwonenden en belanghebbenden om hiermee draagvlak te krijgen voor plannen. Deze stellingname wordt voornamelijk  met de mond beleden door de gemeente. 

Teken de petitie

Bent u het met ons eens,  dan kunt helpen door de petitie te tekenen.
26 september 2019 – de teller staat op: 552!

Teken de petitie hier

Let op: Als u de petitie heeft getekend en verzonden, ontvangt u nog een email (mogelijk in uw map ‘ongewenste email’) met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken om uw inzending geldig te maken.

Onze dank is groot!

Namens het bestuur
TEH36