Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Laatste nieuws

GÉÉN EVENEMENTENTERREIN AAN DE HALSEWEG 36 IN ZELHEM
Wat een FANTASTISCH RESULTAAT!!

De publieke tribune zat helemaal vol.

26-09-2019:
Raadsvergadering gemeente Bronckhorst
De hele tribune in de raadszaal zat vol. Alle 7 fracties hebben hun standpunt toegelicht en de Raad heeft unaniem besloten dat een nieuw evenemententerrein op deze locatie ongewenst is. Al onze argumenten zijn door de raadsleden meegenomen in hun betoog.

Hier kunt u het artikel hierover in de Gelderlander lezen.


12-09-2019:
Commissievergadering gemeente
Bronckhorst
Ook deze avond werd zeer goed bezocht door de vele tegenstanders van een nieuw evenemententerrein. Het bestuur van TEH36 heeft nog een aantal nieuwe argumenten tégen het plan aangedragen, zoals de zorgen om de te grote stikstofdepositie en het feit dat in het verleden gemaakte afspraken c.q. toezeggingen geen enkel juridische waarde hebben. De gemeenteraadsleden hebben het laatste woord!

De heer van Ingen, bestuurslid van evenemententerrein de Hietmaat in Hengelo, sprak zijn verwondering uit dat er een nieuw evenemententerrein nodig zou zijn in de gemeente Bronckhorst. Want wat is het geval? Stichting de Hietmaat exploiteert een volledig ingericht evenemententerrein van 6,7 ha. met vergunning voor 12 evenementen per jaar. Door de terugloop van paardenevenementen zijn er slechts 3 evenementen ingevuld. De Hietmaat werkt met tarieven voor verenigingen.
Kortom, er is capaciteit genoeg en een nieuw evenemententerrein is volkomen overbodig.

Wilt u alle inspreekteksten (van 4 en 12 september) nog eens nalezen?
Klik hier, onder agendapunt 10 vindt u deze teksten.

Artikel in Het Vizier op Bronckhorst 25 september 2019


04-09-2019:

Inwonersavond bij het Witte Paard
Bij deze inwonersavond waren ruim 100 omwonenden en dorpsgenoten aanwezig. Er waren veel insprekers en alleen de woordvoerder van de initiatiefnemer was vóór het bestemmingsplan. Een bijzondere wending kreeg de aanvraag toen hij meldde dat de initiatiefnemer niet zelf evenementen wil gaan organiseren, maar vooral reeds bestaande evenementen wil faciliteren.
De andere 9 insprekers hebben de vele bezwaren tegen een nieuw evenemententerrein nog eens toegelicht aan de aanwezige raadsleden.

Klik hier om het artikel in de Gelderlander nog eens te lezen.

Belangrijke data:

 • Woensdag 4 september 2019:
  Inwonersavond raad over bestemmingsplan evenemententerrein Halseweg, Zelhem

  gemeente Bronckhorst
  De gemeenteraad organiseert op woensdag 4 september 2019 een inwoners-avond over het bestemmingsplan evenemententerrein Halseweg in Zelhem. B en W willen toestaan dat op het terrein straks max. 4 dagen per jaar een evenement georganiseerd mag worden. Tijdens de raadsvergadering van 26 september neemt de raad een besluit over dit plan.Eind vorig jaar lag het bestemmingsplan al ter visie. Veel omwonenden en betrokkenen maakten destijds gebruik van de mogelijkheid om te reageren. Voordat de raad een besluit neemt, wil zij graag in gesprek met inwoners. Hiervoor organiseert de raad op 4 september een bijeenkomst van 20.00 tot 22.00 uur in het Witte Paard in Zelhem. Graag tot dan. Wilt u op deze avond inspreken om uw standpunt toe te lichten? Dan kunt u zich aanmelden met een korte vermelding van het standpunt via e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

 • Donderdag 12 september 2019: Commissievergadering.
  Wilt u uw mening over dit onderwerp geven? Dat kan!
  Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering. Voor meer informatie over en aanmelden voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of via e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

 • Donderdag 26 september 2019: Raadsvergadering.
  De raadsleden besluiten deze avond over het bestemmingsplan.
  TEH36 roept u op om met zoveel mogelijk mensen deze vergadering bij te wonen. Wat zou het mooi zijn als de tribune vol zit!

14-08-2019: 
Artikel in Het Contact
‘Volgende fase in strijd om evenemententerrein in Zelhem’

10-08-2019: 
Vierde interview bij Radio Ideaal

Henk Voorend, voorzitter van Stichting TEH36, was voor de vierde keer te gast bij het programma Focus van Radio Ideaal. 
Het gesprek ging deze keer voornamelijk over de responsnota van het college van B & W op de 71 ingediende zienswijzen. In deze responsnota worden de meeste argumenten van de belanghebbenden weggewuifd en  ‘ongegrond’ verklaard. Op een klein aantal argumenten, dat wél gegrond is verklaard, heeft initiatiefnemer nader onderzoek mogen doen en zijn plannen kunnen aanpassen. 

Gerrie Evers in gesprek met Henk Voorend tijdens de uitzending van Focus – Radio Ideaal

Het bestuur van TEH36 voelt zich, net als veel belanghebbenden, met de reactie van het college totaal niet serieus genomen. Veel argumenten worden door de wethouder gebagatelliseerd….. ‘het gaat maar om vier evenementen per jaar’. Op de stapeling van evenementen in dit kleine en kwetsbare deel van Zelhem wordt niet ingegaan en de zorgen over de geluidsoverlast worden ‘opgelost’ door het maximale geluidsniveau te verlagen van 80 naar 65dB. Terwijl uit onderzoek blijkt dat voor het overstemmen van een menigte van 4000 mensen minimaal 105dB nodig is.

De petitie is inmiddels getekend door 534 personen, waarvan bijna 80% Zelhemmers! Ook hier doet de gemeente helemaal niets mee.
Bovendien heeft het College in het geheel niet gereageerd op steekhoudende argumenten van onze advocaat. 

De strijd wordt voorgezet!

Door hier te klikken kunt u het interview nog eens terug luisteren. Het interview begint bij  ongeveer 37.30 minuten.

01-08-2019: 
Artikel De Gelderlander
‘Zelhems grasveld wordt evenemententerrein, tegen zin van de buren’.

Onderstaand artikel werd op 1 augustus gepubliceerd in De Gelderlander. De conclusies die in dit artikel worden getrokken zijn meer dan voorbarig.
Het bestemmingsplan is voorgedragen aan de gemeenteraad en pas op 26 september a.s. zullen de raadsleden een besluit nemen over dit plan.

Bennie Roozegaarde bij zijn huis aan de Halseweg in Zelhem. © Theo Kock

ZELHEM – Ondernemer Bennie Roozegaarde uit Zelhem mag vier keer per jaar een evenement houden op de grasvelden bij zijn huis aan de Halseweg, net buiten het dorp. De gemeente Bronckhorst heeft onlangs het bestemmingsplan daarvoor goedgekeurd.
Verslaggever: Rick Aalbers 

Tegen het evenemententerrein is veel verzet van een groep omwonenden, die onder meer vrezen voor aantasting van woongenot, waardedaling van woningen, geluidsoverlast en de verkeersveiligheid. Dit blijkt ook uit de 90 zienswijzen tegen het plan.

Het overgrote merendeel van deze bezwaren is ongegrond verklaard. Zo is volgens de gemeente niet aangetoond waarom het woongenot aangetast wordt bij slechts vier evenementen per jaar en gezien dit lage aantal daalt de waarde van de huizen ook niet, meent Bronckhorst. Reden om te denken dat de verkeersveiligheid gevaar komt is er volgens de gemeente evenmin, omdat de Halseweg is ingericht op het verwerken van duizenden voertuigen per dag. Bovendien worden verkeersregelaars ingezet om alles goed en veilig te laten verlopen tijdens evenementen.

Geluid zo hard als een loeiende stofzuiger.
Een paar opmerkingen over geluidsoverlast hebben wel geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zo is er een nieuw akoestisch onderzoek gedaan en is de maximaal toegestane geluidsbelasting verlaagd naar 65 decibel. Dat staat ongeveer gelijk aan het geluid van een loeiende stofzuiger.

Ben Stoltenborg, Joop Jansen en Henk Voorend (van links naar rechts) op de Bielemansdijk in het buitengebied van Zelhem, waar het evenemententerrein van Roozegaarde aan grenst.
Ook is bepaald dat bij twee van de vier evenementen geen versterkte muziek gespeeld mag worden. Verder zijn de eindtijden van de feesten vastgelegd: op weekdagen en zondag moet het evenement om middernacht stoppen en vrijdag, zaterdag en op feestdagen mag het tot 01.00 uur doorgaan.

De evenementen die Roozegaarde houdt mogen één dag duren en er zijn maximaal 4.000 bezoekers welkom. Voor op- en afbouw is beide één week toegestaan.

De buurtbewoners gaan ondertussen door met hun verzet. Onder een petitie tegen het evenemententerrein op hun site teh36.nl staan inmiddels meer dan 500 handtekeningen.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft het laatste woord en moet zich in september uitspreken over het bestemmingsplan.

16-07-2019 
Persbericht van gemeente Bronckhorst

gemeente Bronckhorst
B en W vragen de gemeenteraad te vragen het bestemmingsplan voor een nieuw evenemententerrein aan de Halseweg in Zelhem gewijzigd vast te stellen. Het gaat om een terrein waar straks maximaal 4 dagen per jaar een evenement georganiseerd mag worden. 
Eind vorig jaar lag het bestemmingsplan al ter visie. Veel omwonenden en betrokkenen hebben destijds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Deze zienswijzen leidden niet tot een ander standpunt. Wel vormden de zienswijzen aanleiding om het plan op enkele onderdelen aan te vullen of aan te passen.

In september behandelt de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan. Het huidige plan gaat uit van maximaal vier middelgrote ééndaagse evenementen per jaar met maximaal 4.000 bezoekers, inclusief één week voor opbouw en één week voor afbouw. De eindtijden voor muziek zijn zondag t/m donderdag 24.00 uur en op vrijdag, zaterdag en feestdagen 01.00 uur.

30-03-2019: 
Derde interview bij Radio Ideaal

Voor de derde keer waren Ben Stoltenborg en Henk Voorend te gast bij Focus, het zaterdagavondprogramma van Radio Ideaal met muziek, nieuws en actualiteiten.
Zij hebben hier uitgebreid verteld over alle activiteiten van TEH36 sinds het interview van eind januari 2019. Fantastische resultaten zijn er geboekt: er zijn bij de gemeente Bronckhorst maar liefst 71 zienswijzen (bezwaarschriften) binnengekomen en onze petitie is door ruim 500 mensen ondertekend!

Ook door onze advocaat is een kritische en zeer heldere zienswijze ingediend, waarin de advocaat vooral  ingaat op juridische onvolkomenheden in de plannen van de initiatiefnemer.

Ben en Henk meldden dat de gemeente Bronckhorst heeft besloten de aanvraag voor het evenemententerrein Halseweg 36 uit het zogenaamde ‘veegplan’ van april 2019 te halen en deze aanvraag als apart agendapunt op te nemen voor de raadsvergadering. De gemeente wil namelijk de tijd nemen om alle zienswijzen grondig te bestuderen.

De precieze datum waarop de aanvraag voor het evenemententerrein behandeld gaat worden, is nog niet bekend.

Inspreken: 
Twee weken vóór deze raadsvergadering zullen o.a. bestuursleden van TEH36 ‘inspreken’ bij de commissievergadering.
Wanneer u ook gebruik wilt maken van uw inspreekrecht, meldt u zich dan bij de griffie van de gemeente Bronckhorst. Voor meer informatie klik hier .

En hier kunt u het interview nog eens beluisteren. (Het interview start ongeveer op 1.34.00).

30-03-2019:
TEH36 nodigt raadsleden uit op locatie

Zaterdagmorgen om 10.00 uur heette het bestuur van TEH36 een tiental raadsleden van de politieke partijen van de Gemeente Bronckhorst van harte welkom in de kantine van Korfbalvereniging SEV Zelhem.
In vogelvlucht werd de langslepende geschiedenis van de aanvraag voor evenemententerrein ‘Milano’ aan de Halseweg 36 te Zelhem nog eens doorgenomen. Daarna werden alle zorgen en bezwaren van omwonenden, dorpsgenoten en belanghebbenden (denk hierbij aan de vele eigenaren van vakantiewoningen op de Betteld en andere campings) nog eens op een rijtje gezet, te weten:

 • Stapeling van activiteiten
  Er zijn aan deze kant van Zelhem met de Betteld, de Halmac, de Jan van Beekrit, de driedaagse kermis, sportverenigingen, het zomervakantiekamp etc. etc. meer dan voldoende evenementen en activiteiten (met de daarbij horende geluids- en verkeersoverlast, zwerfvuil en soms vandalisme).
  Nog meer evenementen kan dit relatief kleine gebied niet aan. 
  Genoeg is genoeg!
 • Verkeersplannen
  De ingang / uitgang van het evenemententerrein aan de Halseweg 36 is totaal ongeschikt om de vele,  vele voertuigen die verwacht worden bij een evenement met 4000 bezoekers, te verwerken. Er zullen opstoppingen en ware verkeersinfarcten ontstaan, sportclubs zullen niet meer bereikbaar zijn en hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance zullen niet op tijd bij een calamiteit kunnen komen. 
  Om een voorbeeld te noemen: het ‘Knalbal’ in Halle op 31 december 2018 trok zo’n 1200 bezoekers en de Halseweg stond compleet vast!
  Uitvalswegen ongeschikt! 
  De smalle en slecht verlichte uitvalswegen als de Priesterinkdijk en de Aaltenseweg zijn voor grote verkeersstromen volstrekt ongeschikt en leveren een groot risico op, denk bijvoorbeeld aan fietsers! Ook laten bezoekers zich bij  verkeersopstoppingen niet gemakkelijk leiden en zullen dan zeker ook de Bielemansdijk, Pluimersdijk en alle andere denkbare binnenwegen gaan gebruiken.
  Second-opinion rapport verkeersplannen:
  Onze zorgen over de verkeersstromen worden meer dan bevestigd in het second-opinion rapport dat een gerenommeerd verkeersbureau in opdracht van TEH36 heeft opgesteld op basis van de meest recente verkeersgegevens (dit in tegenstelling tot het verkeersplan van de initiatiefnemer dat nog uitgaat van oude cijfers).
 • Geen meerwaarde voor middenstand en horeca Zelhem
  Eéndaagse evenementen zullen alleen de portemonnee van de initiatiefnemer spekken; de Zelhemse middenstand en horeca zullen op geen enkele manier van deze evenementen profiteren.
 • Verstoring van rust, ruimte en natuur / flora en fauna.
  Het karakteristieke coulissen landschap mag niet verder worden aangetast en de flora en fauna mag niet verder worden verstoord. Het plangebied is bijvoorbeeld een belangrijk trekgebied van de vele reeën die in deze omgeving leven.
  Een groot aantal toeristen dat voor rust en ruimte naar de mooie Achterhoek komt, zal met vier grote evenementen in het hoogseizoen en alle (geluids)overlast die hierbij hoort, juist Zelhem gaan mijden.

05-02-2019: 
Indienen Zienswijzen

Namens een grote groep omwonenden en belanghebbenden hebben bestuursleden van TEH36 een groot aantal zienswijzen ingediend op het gemeentehuis. In totaal zijn er, alleen al bekend bij TEH36, ruim 50 zienswijzen ingediend!

Grote groepen wandelaars op een zonnige zondag op de Bielemansdijk. De rust voor de wandelaars straks verstoord door evenementen?

31-01-2019: 
Artikel in De Gelderlander
Buurt komt in verzet tegen evenemententerrein Zelhem’

En na het verschijnen van dit artikel hebben weer ruim 30 mensen de petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem’ ondertekend!
De teller van het aantal ondertekenaars staat vandaag op 424, en het overgrote deel van deze ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem!

Strak aan de rechterzijde van de Bielemansdijk, een kwetsbare zandweg komt, als het aan de initiatiefnemer ligt, het evenemententerrein. Naar verwachting worden gedurende acht weken in het hoogseizoen hoge hekken (met plastic afgedicht?) om het terrein geplaatst.

Wordt dit straks het uitzicht voor omwonenden, de vele toeristen en dorpsgenoten die willen genieten van wandelen en fietsen in het mooie buitengebied van Zelhem?

26-01-2019: 
Tweede interview bij Radio Ideaal

Ben Stoltenborg en Henk Voorend waren weer uitgenodigd door Radio Ideaal om verslag te doen van de voortgang van het verzet tegen de plannen om aan de Halseweg 36 een evenemententerrein te vestigen. 
Klik hier om nog eens naar de uitzending te luisteren.

24-01-2019: 
Informatiebijeenkomst voor dorpsgenoten

Ondanks het behoorlijke pak sneeuw kwamen toch nog 27 dorpsgenoten naar deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door het bestuur van TEH36.  De mensen werden bijgepraat over de ontwikkelingen sinds de bijeenkomst van 27 november 2018. En wat is er veel gebeurd in korte tijd:

 • De Stichting TEH36 is opgericht
 • Deze website en onze Facebookpagina zijn in de lucht
 • De petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem is
  gelanceerd en inmiddels al bijna 400 x ondertekend. Het overgrote deel van de ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem.
 • Ruim 1700 flyers zijn verspreid in Zelhem. De laatste flyers worden komende weken rondgebracht.
 • Een ervaren advocaat is in de hand genomen
 • Het bestuur heeft gesprekken gehad met wethouder Hofman en met de raadsleden van de meeste politieke partijen.

Het bestuur heeft zoveel mogelijk mensen opgeroepen een eigen zienswijze in te dienen om de gemeente ervan te overtuigen dat dit evenemententerrein de rust en natuur in het mooie buitengebied van Zelhem niet mag verstoren.

15-01-2019:
Flyer-actie in Zelhem

Vanaf 11 januari 2019 is een enthousiaste groep omwonenden flyers gaan verspreiden in Zelhem met als doel dorpsgenoten te informeren over het evenemententerrein Halseweg 36. In de flyer worden belanghebbenden opgeroepen de petitie tegen dit evenemententerrein te ondersteunen en te ondertekenen. Hieraan heeft al een groot aantal Zelhemmers gehoor gegeven!

 

20-12-2018: 
TEH36 lanceert petitie
‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem’.

Klik hier om naar de petitie te gaan!

15-12-2018:
Interview bij Radio Ideaal

Op 15 december zijn Ben Stoltenborg en Henk Voorend van Stichting TEH36 geïnterviewd door Radio Ideaal. Zij hebben daar uitgebreid over de bezwaren van de buurtgenoten tegen het evenemententerrein Halseweg 36 kunnen vertellen. Wilt u het interview nog eens terug luisteren? Klik hier

4-12-2018:
Artikel in Het Contact:
‘Buurtbewoners Zelhem Oost verzetten zich met hand en tand’

27-11-2018:
Bijeenkomst buurtbewoners

Op 27 november 2018 organiseerde een groep verontruste buurtgenoten een eerste informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden over de voorgenomen plannen rondom het evenemententerrein Halseweg 36. Bij deze informatieavond waren ruim 50 mensen aanwezig, die zich ook grote zorgen maken over de invloed van een dergelijk evenemententerrein in hun buurt. 

11-11- 2018:
Wethouder Hofman in Nieuwsuur:

Zorgen over het bijzondere coulissen landschap: ‘Het wordt een grote graswoestijn’

Dit zijn de woorden van wethouder Hofman tijdens een uitzending van Nieuwsuur op zondag 11 november jl. Deze wethouder is tevens  portefeuillehouder met betrekking tot de voorgenomen plannen over het evenemententerrein.

De initiatiefnemer – Stichting Noabers Bronckhorst – is al vanaf 2010 bezig het terrein dat men wil gebruiken voor de evenementen te ontdoen van belangrijke natuurlijke elementen en om te zetten naar, zoals Hofman het noemt, een grote graswoestijn. Bekijk hier de uitzending:  https://nos.nl/l/m/2258888