Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Tekent u ook de petitie?

Op 31 maart 2019 staat de teller van het aantal personen dat de petitie ‘Geen Evenemententerrein 36 aan de Halseweg 36 te Zelhem’ heeft ondertekend op 511 !

Teken de petitie hier

Let op: Als u de petitie heeft getekend en verzonden, ontvangt u nog een email (mogelijk in uw map ‘ongewenste email’) met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken om uw inzending geldig te maken.

Onze dank is groot,
Het bestuur van TEH36

30-03-2019:
Derde interview bij Radio Ideaal

Voor de derde keer waren Ben Stoltenborg en Henk Voorend te gast bij Focus, het zaterdagavondprogramma van Radio Ideaal met muziek, nieuws en actualiteiten.
Zij hebben hier uitgebreid verteld over alle activiteiten van TEH36 sinds het interview van eind januari 2019. Fantastische resultaten zijn er geboekt: er zijn bij de gemeente Bronckhorst maar liefst 71 zienswijzen (bezwaarschriften) binnengekomen en onze petitie is door ruim 500 mensen ondertekend!

Ook door onze advocaat is een kritische en zeer heldere zienswijze ingediend, waarin de advocaat vooral  ingaat op juridische onvolkomenheden in de plannen van de initiatiefnemer.

Ben en Henk meldden dat de gemeente Bronckhorst heeft besloten de aanvraag voor het evenemententerrein Halseweg 36 uit het zogenaamde ‘veegplan’ van april 2019 te halen en deze aanvraag als apart agendapunt op te nemen voor de raadsvergadering. De gemeente wil namelijk de tijd nemen om alle zienswijzen grondig te bestuderen.

De precieze datum waarop de aanvraag voor het evenemententerrein behandeld gaat worden, is nog niet bekend.

Inspreken: 
Twee weken vóór deze raadsvergadering zullen o.a. bestuursleden van TEH36 ‘inspreken’ bij de commissievergadering.
Wanneer u ook gebruik wilt maken van uw inspreekrecht, meldt u zich dan bij de griffie van de gemeente Bronckhorst. Voor meer informatie klik hier .

En hier kunt u het interview nog eens beluisteren. (Het interview start ongeveer op 1.34.00).

30-03-2019:
TEH36 nodigt raadsleden uit op locatie

Zaterdagmorgen om 10.00 uur heette het bestuur van TEH36 een tiental raadsleden van de politieke partijen van de Gemeente Bronckhorst van harte welkom in de kantine van Korfbalvereniging SEV Zelhem.
In vogelvlucht werd de langslepende geschiedenis van de aanvraag voor evenemententerrein ‘Milano’ aan de Halseweg 36 te Zelhem nog eens doorgenomen. Daarna werden alle zorgen en bezwaren van omwonenden, dorpsgenoten en belanghebbenden (denk hierbij aan de vele eigenaren van vakantiewoningen op de Betteld en andere campings) nog eens op een rijtje gezet, te weten:

Stapeling van activiteiten
Er zijn aan deze kant van Zelhem met de Betteld, de Halmac, de Jan van Beekrit, de driedaagse kermis, sportverenigingen, het zomervakantiekamp etc. etc. meer dan voldoende evenementen en activiteiten (met de daarbij horende geluids- en verkeersoverlast, zwerfvuil en soms vandalisme).
Nog meer evenementen kan dit relatief kleine gebied niet aan. 
Genoeg is genoeg!

Verkeersplannen
De ingang / uitgang van het evenemententerrein aan de Halseweg 36 is totaal ongeschikt om de vele,  vele voertuigen die verwacht worden bij een evenement met 4000 bezoekers, te verwerken. Er zullen opstoppingen en ware verkeersinfarcten ontstaan, sportclubs zullen niet meer bereikbaar zijn en hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance zullen niet op tijd bij een calamiteit kunnen komen. 
Om een voorbeeld te noemen: het ‘Knalbal’ in Halle op 31 december 2018 trok zo’n 1200 bezoekers en de Halseweg stond compleet vast!

Uitvalswegen ongeschikt! 
De smalle en slecht verlichte uitvalswegen als de Priesterinkdijk en de Aaltenseweg zijn voor grote verkeersstromen volstrekt ongeschikt en leveren een groot risico op, denk bijvoorbeeld aan fietsers! Ook laten bezoekers zich bij  verkeersopstoppingen niet gemakkelijk leiden en zullen dan zeker ook de Bielemansdijk, Pluimersdijk en alle andere denkbare binnenwegen gaan gebruiken.

Second-opinion rapport verkeersplannen:
Onze zorgen over de verkeersstromen worden meer dan bevestigd in het second-opinion rapport dat een gerenommeerd verkeersbureau in opdracht van TEH36 heeft opgesteld op basis van de meest recente verkeersgegevens (dit in tegenstelling tot het verkeersplan van de initiatiefnemer dat nog uitgaat van oude cijfers).

Geen meerwaarde voor middenstand en horeca Zelhem
Eéndaagse evenementen zullen alleen de portemonnee van de initiatiefnemer spekken; de Zelhemse middenstand en horeca zullen op geen enkele manier van deze evenementen profiteren.

Verstoring van rust, ruimte en natuur / flora en fauna.
Het karakteristieke coulissen landschap mag niet verder worden aangetast en de flora en fauna mag niet verder worden verstoord. Het plangebied is bijvoorbeeld een belangrijk trekgebied van de vele reeën die in deze omgeving leven.
Een groot aantal toeristen dat voor rust en ruimte naar de mooie Achterhoek komt, zal met vier grote evenementen in het hoogseizoen en alle (geluids)overlast die hierbij hoort, juist Zelhem gaan mijden.

05-02-2019:
Indienen Zienswijzen

Namens een grote groep omwonenden en belanghebbenden hebben bestuursleden van TEH36 een groot aantal zienswijzen ingediend op het gemeentehuis. In totaal zijn er, alleen al bekend bij TEH36, ruim 50 zienswijzen ingediend!

Grote groepen wandelaars op een zonnige zondag op de Bielemansdijk. De rust voor de wandelaars straks verstoord door evenementen?

31-01-2019:
Artikel in De Gelderlander: ‘Buurt komt in verzet tegen evenemententerrein Zelhem’

En na het verschijnen van dit artikel hebben weer ruim 30 mensen de petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem’ ondertekend!
De teller van het aantal ondertekenaars staat vandaag op 424, en het overgrote deel van deze ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem!

Strak aan de rechterzijde van de Bielemansdijk, een kwetsbare zandweg komt, als het aan de initiatiefnemer ligt, het evenemententerrein. Naar verwachting worden gedurende acht weken in het hoogseizoen hoge hekken (met plastic afgedicht?) om het terrein geplaatst.

Wordt dit straks het uitzicht voor omwonenden, de vele toeristen en dorpsgenoten die willen genieten van wandelen en fietsen in het mooie buitengebied van Zelhem?

26-01-2019:
Tweede interview bij Radio Ideaal

Ben Stoltenborg en Henk Voorend waren weer uitgenodigd door Radio Ideaal om verslag te doen van de voortgang van het verzet tegen de plannen om aan de Halseweg 36 een evenemententerrein te vestigen. 
Klik hier om nog eens naar de uitzending te luisteren.

24-01-2019
Informatiebijeenkomst voor dorpsgenoten

Ondanks het behoorlijke pak sneeuw kwamen toch nog 27 dorpsgenoten naar deze informatiebijeenkomst. De mensen werden bijgepraat over de ontwikkelingen sinds de bijeenkomst van 27 november 2018. En wat is er veel gebeurd in korte tijd:

  • De Stichting TEH36 is opgericht
  • Deze website en onze Facebookpagina zijn in de lucht
  • De petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem is
    gelanceerd en inmiddels al bijna 400 x ondertekend. Het overgrote deel van de ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem.
  • Ruim 1700 flyers zijn verspreid in Zelhem. De laatste flyers worden komende weken rondgebracht.
  • Een ervaren advocaat is in de hand genomen
  • Het bestuur heeft gesprekken gehad met wethouder Hofman en met de raadsleden van de meeste politieke partijen.

Het bestuur heeft zoveel mogelijk mensen opgeroepen een eigen zienswijze in te dienen om de gemeente ervan te overtuigen dat dit evenemententerrein de rust en natuur in het mooie buitengebied van Zelhem niet mag verstoren.

15-01-2019:
Flyer-actie in Zelhem

Vanaf 11 januari 2019 is een enthousiaste groep omwonenden flyers gaan verspreiden in Zelhem met als doel dorpsgenoten te informeren over het evenemententerrein Halseweg 36. In de flyer worden belanghebbenden opgeroepen de petitie tegen dit evenemententerrein te ondersteunen en te ondertekenen. Hieraan heeft al een groot aantal Zelhemmers gehoor gegeven!

20-12-2018
TEH36 lanceert petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem’.

Klik hier om naar de petitie te gaan!

15-12-2018:
Interview bij Radio Ideaal

Op 15 december zijn Ben Stoltenborg en Henk Voorend van Stichting TEH36 geïnterviewd door Radio Ideaal. Zij hebben daar uitgebreid over de bezwaren van de buurtgenoten tegen het evenemententerrein Halseweg 36 kunnen vertellen. Wilt u het interview nog eens terug luisteren? Klik hier

4-12-2018:
Artikel in Het Contact: ‘Buurtbewoners Zelhem Oost verzetten zich met hand en tand’

27-11-2018:
Bijeenkomst buurtbewoners

Op 27 november 2018 vond er een eerste informatieavond plaats met omwonenden en belanghebbenden over de voorgenomen plannen rondom het evenemententerrein Halseweg 36. Bij deze informatieavond waren ruim 50 mensen aanwezig, die zich grote zorgen maken over de invloed van een dergelijk evenemententerrein in hun buurt. 

11-11- 2018:
Zorgen over het bijzondere coulissen landschap: ‘Het wordt een grote graswoestijn’

Dit zijn de woorden van wethouder Hofman tijdens een uitzending van Nieuwsuur op zondag 11 november jl. Deze wethouder is tevens  portefeuillehouder met betrekking tot de voorgenomen plannen over het evenemententerrein.

De initiatiefnemer – Stichting Noabers Bronckhorst – is al vanaf 2010 bezig het terrein dat men wil gebruiken voor de evenementen te ontdoen van belangrijke natuurlijke elementen en om te zetten naar, zoals Hofman het noemt, een grote graswoestijn. Bekijk hier de uitzending:  https://nos.nl/l/m/2258888