Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

20-12-2018: TEH 36 lanceert petitie

Om zoveel mogelijk steun TEGEN het evenemententerrein te organiseren is er een petitie gestart. Bent u het met ons eens dan kunt u helpen door de petitie te tekenen. Hoe meer stemmen er gegenereerd worden, hoe meer kans dat de gemeente Bronckhorst naar ons luistert.

Teken de petitie hier

Let op: Als u de petitie heeft getekend en verzonden, ontvangt u nog een email (mogelijk in uw map ‘ongewenste email’) met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken om uw inzending geldig te maken.

Onze dank is groot!

Namens het bestuur TEH36

11-11- 2018:
Zorgen over het bijzondere coulissen landschap: ‘Het wordt een grote graswoestijn’

Dit zijn de woorden van wethouder Hofman tijdens een uitzending van Nieuwsuur op zondag 11 november jl. Deze wethouder is tevens  portefeuillehouder met betrekking tot de voorgenomen plannen over het evenemententerrein.

De initiatiefnemer – Stichting Noabers Bronckhorst – is al vanaf 2010 bezig het terrein dat men wil gebruiken voor de evenementen te ontdoen van belangrijke natuurlijke elementen en om te zetten naar, zoals Hofman het noemt, een grote graswoestijn. Bekijk hier de uitzending:  https://nos.nl/l/m/2258888 

27-11-2018:
Bijeenkomst buurtbewoners

Op 27 november 2018 vond er een informatieavond plaats met omwonenden en belanghebbenden over de voorgenomen plannen rondom het evenemententerrein Halseweg 36. Bij deze informatieavond waren ruim 50 mensen aanwezig, die zich grote zorgen maken over de invloed van een dergelijk evenemententerrein in hun buurt. 

4-12-2018:
Artikel in Het Contact: ‘Buurtbewoners Zelhem Oost verzetten zich met hand en tand’

15-12-2018:
Interview bij Radio Ideaal

Op 15 december zijn Ben Stoltenborg en Henk Voorend van Stichting TEH36 geïnterviewd door Radio Ideaal. Zij hebben daar uitgebreid over de bezwaren van de buurtgenoten tegen het evenemententerrein Halseweg 36 kunnen vertellen. Wilt u het interview nog eens terug luisteren? Klik hier

15-01-2019:
Flyer-actie in Zelhem

Vanaf 11 januari 2019 is een enthousiaste groep omwonenden flyers gaan verspreiden in Zelhem met als doel dorpsgenoten te informeren over het evenemententerrein Halseweg 36. In de flyer worden belanghebbenden opgeroepen de petitie tegen dit evenemententerrein te ondersteunen en te ondertekenen. Hieraan heeft al een groot aantal Zelhemmers gehoor gegeven!

 

24-01-2019
Informatiebijeenkomst voor dorpsgenoten

Ondanks het behoorlijke pak sneeuw kwamen toch nog 27 dorpsgenoten naar deze informatiebijeenkomst. De mensen werden bijgepraat over de ontwikkelingen sinds de bijeenkomst van 27 november 2018. En wat is er veel gebeurd in korte tijd:

  • De Stichting TEH36 is opgericht
  • Deze website en onze Facebookpagina zijn in de lucht
  • De petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem is
    gelanceerd en inmiddels al bijna 400 x ondertekend. Het overgrote deel van de ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem.
  • Ruim 1700 flyers zijn verspreid in Zelhem. De laatste flyers worden komende weken rondgebracht.
  • Een ervaren advocaat is in de hand genomen
  • Het bestuur heeft gesprekken gehad met wethouder Hofman en met de raadsleden van de meeste politieke partijen.

Het bestuur heeft zoveel mogelijk mensen opgeroepen een eigen zienswijze in te dienen om de gemeente ervan te overtuigen dat dit evenemententerrein de rust en natuur in het mooie buitengebied van Zelhem niet mag verstoren.

26-01-2019:
Tweede interview bij Radio Ideaal

 

Ben Stoltenborg en Henk Voorend waren weer uitgenodigd door Radio Ideaal om verslag te doen van de voortgang van het verzet tegen de plannen om aan de Halseweg 36 een evenemententerrein te vestigen. 
Klik hier om nog eens naar de uitzending te luisteren.

31-01-2019:
Artikel in De Gelderlander: ‘Buurt komt in verzet tegen evenemententerrein Zelhem’

En na het verschijnen van dit artikel hebben weer ruim 30 mensen de petitie ‘Geen evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem’ ondertekend!
De teller van het aantal ondertekenaars staat vandaag op 424, en het overgrote deel van deze ondertekenaars komt uit Zelhem en de directe omgeving van Zelhem!

Strak aan de rechterzijde van de Bielemansdijk, een kwetsbare zandweg, komt als het aan de initiatiefnemer ligt het evenemententerrein. Naar verwachting worden gedurende acht weken in het hoogseizoen hoge hekken (met plastic afgedicht?) om het terrein geplaatst. 

Wordt dit straks het uitzicht voor omwonenden, de vele toeristen en dorpsgenoten die willen genieten van wandelen en fietsen in het mooie buitengebied van Zelhem?

05-02-2019:
Indienen Zienswijzen

Namens een grote groep omwonenden en belanghebbenden hebben bestuursleden van TEH36 een groot aantal zienswijzen ingediend op het gemeentehuis. 
In totaal zijn er, alleen al bekend bij TEH36, ruim 50 zienswijzen ingediend!

 

Grote groepen wandelaars op een zonnige zondag op de Bielemansdijk. De rust voor de wandelaars straks verstoord door evenementen?