Doel van Stichting TEH36

Doel van Stichting TEH36

Om het verzet tegen de komst van het evenemententerrein te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat de kansen daartoe optimaal worden benut, is in samenspraak met de bewoners de Stichting TEH36 opgericht, ‘Tegen Evenemententerrein Halseweg 36’.

Doel van Stichting TEH36:

  1. Stichting TEH36 stelt zich ten doel te voorkomen dat er op het perceel Halseweg 36 te Zelhem een evenemententerrein wordt gevestigd.
  2. Stichting TEH36 tracht haar doel te bereiken door degenen die een beslissende rol spelen in het proces van vergunningverlening en/of totstandkoming van dit evenemententerrein te overtuigen van het feit dat dit evenemententerrein er niet moet komen, vanwege:
    • de inbreuk en aantasting van het woongenot van direct en niet-direct aanwonenden in het dorp Zelhem en omgeving;
    • ernstige verkeers- en geluidsoverlast gedurende een lange periode in (voornamelijk) het zomerseizoen. Deze overlast wordt veroorzaakt niet alleen tijdens de evenementen, maar ook per evenement in de week van opbouw én de week afbouw;
    • aantasting en vervuiling van het natuurlijke, landelijk-agrarische karakter van de wijde omgeving.
  3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.